Vis Vitalis


Vis Vitalis is sinds 1982 de gereformeerde studentenvereniging van Dronten. GHBOV Vis Vitalis om precies te zijn. Een levendige vereniging met ongeveer 30 actieve leden, een hechte groep. Je voelt je er al snel op je gemak en je kunt over echt alles praten! De Latijnse vertaling van Vis Vitalis is: "stuwende kracht", of "levendige kracht". Een mooie naam voor een studentenvereniging. Bijbelstudies, sport, weekenden, allerlei activiteiten, mooie feesten en contact met andere verenigingen typeren Vis Vitalis. Het maakt je studententijd waardevoller, naast je studie kun je veel leren en meemaken! Bij 'commissies' krijg je een nog beter beeld van wat er bij Vis Vitalis allemaal wordt gedaan.

Christelijke identiteit

Je studententijd is een belangrijke tijd. Beginnen met een zelfgekozen opleiding, op jezelf wonen en langzaam toegroeien naar 'huisje-boompje-beestje'. Je legt de basis voor je verdere leven. Binnen Vis Vitalis willen we er als christenen voor elkaar zijn. Dit doen we onder andere tijdens de Bijbelstudies. Twee keer in de drie weken is er op woensdag Bijbelstudie. We werken daarbij in vaste groepen voor extra verbondenheid. Vaak zijn er mooie gesprekken en discussies die afgesloten worden met een hoop gezelligheid.

Vanaf de oprichting vormen de Bijbel en de drie formulieren van eenheid (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, die de Bijbel in alles naspreken) de grondslag van Vis Vitalis.

Verder hebben we contacten met de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord en Zuid.Broertjes en zusjes

Als Vis Vitalis zijn we aangesloten als aspirant lid bij VGS-Nederland. Dit is een overkoepelend orgaan van zusterverenigingen in verschillende steden door heel Nederland. Er zijn amicale feesten waarbij we andere verenigingen bezoeken om samen een feestje te vieren. Jaarlijks wordt er een paascongres georganiseerd waar lezingen worden gehouden en samen wordt gegeten en gedronken.
We zijn niet de enige studentenvereniging in Dronten, naast ons zijn er Ichthus en de USRA. We hebben goede contacten met deze broederverenigingen. Jaarlijks hebben we een aantal gezamenlijke activiteiten.Dronten

In Dronten wonen zo'n 40.000 mensen. Het is een jonge stad, vanaf 1962 mochten de eerste mensen zeggen dat ze in Dronten woonden. Midden in de Flevopolder, midden in Nederland, Dronten is centraal gelegen. Het is prima wonen in Dronten met voldoende winkels en uitgaansmogelijkheden. Sinds eind 2012 de Hanzelijn in werking is, sta je in 20 minuutjes in Zwolle. Een goede treinverbinding dus.

Waarvoor de meeste van onze leden naar Dronten komen is de groeiende Aeres Hogeschool. Allerlei agrarische, bedrijfskundige en voedingsgerichte studies worden daar aangeboden. Sinds juni 2012 is een nieuw gebouw in gebruik genomen. De wereldberoemde sfeer op de Aeres Hogeschool maakt dat je overdag met plezier en met je studie bezig kan zijn en 's avonds kunt genieten van Vis Vitalis!
\