Commissies

Binnen Vis Vitalis zijn er een aantal commissies actief. Commissies organiseren allerlei activiteiten en voeren verschillende taken uit om de vereniging actief te houden en de Vissen met elkaar te verbinden. Commissies hebben eigen taken en zorgen er samen voor dat de vereniging blijft draaien. Commissiewerk is erg leerzaam en gezellig. Je kunt er je creativiteit, energie en organisatorische talenten in uit oefenen. Commissiewerk wordt op Aeres Hogeschool ook gestimuleerd, je kunt bijvoorbeeld compensatie- of ICO-punten krijgen. Een overzicht van deze commissies en een korte beschrijving van hun taken vind je hieronder.Activiteitencommissie

Het maandelijks organiseren van leuke, actieve en originele activiteiten voor Vis is het doel van deze commissie. Zij zorgen voor ontspanning tijdens het studeren en de team-building binnen de vereniging. Bijvoorbeeld door (sport)activiteiten te organiseren zoals: voetballen, schaatsen, mud-race, lasergamen of paintballen. Ook het organiseren van amicale feesten, de nieuwjaarsborrel en de spectaculaire eindactiviteit vallen onder de activiteitencommissie.Diescommissie

De verjaardag van Vis Vitalis, vieren wij tijdens de Dies Natalis, aan de hand van een gala diner. Dit doen we samen met alle leden en besturen van zuster- en broederverenigingen vanuit Dronten en andere studentensteden. Studentikoziteit staat hoog in het vaandel tijdens de Dies Natalis, door de traditie van speeches en tegenspeeches, digesteren en amicitia drinken met elkaar.Altaluscommissie

Deze commissie is samengesteld uit leden van de drie studentenverenigingen in Dronten: CSV-Ichthus Dronten, Vis Vitalis en USRA. Het doel is om activiteiten voor alle leden te organiseren zoals een sporttoernooi, kerstviering op Aeres Hogeschool, gezamenlijke bid/dankdagen of het jaarlijkse Altalusfeest. Door deze gezamenlijke activiteiten versterken we de broederband.DOE-cie

De ‘Denk Om Elkaar commissie’ organiseert activiteiten met de vereniging voor anderen. De motivatie hiervoor vinden we in de Bijbel: dat we onze naasten moeten liefhebben als onszelf en door middel van deze commissie willen we hier als vereniging invulling aan geven. We zetten ons jaarlijks in voor Stichting Present in Kampen, organiseren samen met CSV-Ichthus Dronten een sprekersavond en zamelen geld in voor een jaarlijks gekozen goed doel.Flyercommissie

De flyercommissie is verantwoordelijk voor het uitbrengen van drie Vis Flyers en een Vis Papyrus; een speciale uitgave met kerst. In de Flyer staan elke keer weer verschillende artikelen geschreven door en voor Vissen, de wist-u-datjes van de afgelopen periode vanuit de Vishuizen maar ook van verenigingsavonden. Het is een groot plezier om de variërende rubrieken weer te lezen!KMW commissie

De KMW commissie organiseert jaarlijks hét Kennismakingsweekend voor de nieuwe leden (de guppen) en de Vissen. Het is bedoeld om elkaar beter te leren kennen en de vereniging te introduceren aan de guppen, maar vooral om er een onvergetelijk gezellig weekend van te maken!Promotiecommissie

De PR-commissie is actief in het contact leggen met toekomstige studenten en geïnteresseerde nieuwe Vis-leden. De PR-commissie is aanwezig op de open dagen van Aeres Hogeschool Dronten maar ook op Christelijke middelbare scholen in Nederland. Dit doen we samen met het overkoepelende orgaan: VGS Nederland. De PR-commissie houdt zich voornamelijk bezig met open dagen, promoten van open-Bijbelstudies of open-activiteiten en het bedenken en uitvoeren van ludieke promotie acties.Schuurfeestcommissie

Zeg je Vis Vitalis, dan zeg je Schuurfeest! Na de Dies Natalis is het feest nog niet over, dan begint het pas. Hét legendarische jaarlijkse schuurfeest vind dan plaats. Onder HBOLOOG-verenigingen is het Schuurfeest van Vis erg populair en als vereniging zelf kijken we er jaarlijks weer naar uit! Er wordt veel georganiseerd: van uitnodiging tot slaapplek, om dit fantastische feest te organiseren. Het schuurfeest vindt elk jaar plaats na afloop van de Dies Natalis.Sponsorcommissie

De sponsorcommissie zorgt voor de financiële ondersteuning van de vereniging. Dit wordt gerealiseerd door het leggen van contacten met bedrijven en organisaties die de vereniging een warm hart toe willen dragen in de vorm van een financiële bijdrage.Websitecommissie

De verantwoordelijkheid van de websitecommissie is het realiseren en onderhouden van deze website. Zonder hen, was dit er niet.The A-team

Deze ‘commissie’ houdt zich bezig met het organiseren en bedenken van amicale acties onder onze zusterverenigingen. Om de studentikoziteit en amicaliteit te versterken onder de verschillende verenigingen organiseren zij in het geheim van allerlei plannen.\